| 

 
 

Nätburen kurs i Bostads- och hyresrättsjuridik

 

 

 

 

Kursen ges inte längre

 

 

På grund av sänkta anslag måste Juridiska fakulteten tyvärr minska kursutbudet och kursen i bostads- och hyresrättsjuridik kommer därför inte att ges längre.

 

Sista kursomgång var vårterminen 2013. Det kommer endast finnas två tillfällen till att skriva tentamen i kursen. Dessa är den 8 juni och den 24 augusti 2014. Tentorna skrivs i Lund, Helsingborg eller Stockholm klockan 14:00-19:00.

 

Observera alltså att det inte kommer finnas någon möjlighet att avsluta kursen efter den 24 augusti!

 

För er som vill skriva tentamen, skicka ett mejl med anmälan till bo@jur.lu.se senast två veckor innan tentamen.

 

Alla frågor om komplettering eller kursen i allmänhet besvaras på bo@jur.lu.se, eller 046-222 11 26.

 

 

Juridiska fakulteten erbjuder en rad andra nätburna kurser. Mer information om hur man söker dem finns på www.jur.lu.se/natkurser