| 

 
 

Välkommen till nätburen kurs i Bostads- och hyresrättsjuridik

 

 

 

 

Kursen ges inte längre

 

 

På grund av sänkta anslag måste Juridiska fakulteten tyvärr minska kursutbudet och kursen i bostads- och hyresrättsjuridik kommer därför inte att ges längre.

 

Sista kursomgång var vårterminen 2013. Du som har läst kursen kommer att erbjudas ett antal uppsamlingstillfällen för att tentera den. Mer information om detta kommer att publiceras här.

 

Nästa tillfälle för tentamen är den 23 mars i Lund alternativt Stockholm,

klockan 14.00-19.00.

 

 

För er som vill skriva tentamen, skicka ett mejl med anmälan till bo@jur.lu.se senast den 14 mars.

 

Alla frågor om komplettering eller kursen i allmänhet besvaras på bo@jur.lu.se, eller 046-222 11 26.

 

 

Juridiska fakulteten erbjuder en rad andra nätburna kurser. Mer information om hur man söker dem finns på www.jur.lu.se/natkurser