| 

 
 

Studier utomlands

 

Att studera utomlands

 

Studier utomlands är en värdefull erfarenhet som ger kunskap och minnen för livet. Det finns olika sätt att gå tillväga om du vill studera utomlands. Om du är student vid Lunds universitet kan du få en studieplats genom ett av universitetets utbytesavtal. Det är möjligt att åka på utbytesstudier genom Juridiska fakulteten på Lunds universitet en gång.

 

Grundidén är densamma oavsett om det är ett Erasmus- eller Nordplusavtal eller LU:s/fakultetens bilaterala avtal: att öka mobiliteten av studenter mellan olika länder. Det som skiljer är finansieringen; utbyten genom Nordplus finansieras av Nordiska Ministerrådet genom ett Nordplus-stipendium medan utbyten genom Erasmus finansieras av Europeiska Unionen genom ett Erasmus-stipendium. Utbyten genom de bilaterala utbytesavtalen är inte kopplade till något särskilt stipendium.

 

Från och med läsåret 2013/2014 är platserna på de universitetsgemensamma avtalen uppdelade mellan områdena på Lunds universitet och utlyses av fakulteterna (förutom University of California som har en egen utlysning).

 

Utbytesavtalen innebär att studierna vid partneruniversitet är avgiftsfria för studenter vid Lunds universitet.

 

Det finns också möjligheter att söka studier utomlands på egen hand. Det ger en stor valfrihet att söka utlandsstudier på egen hand – men det lägger också ett stort ansvar på sökanden. Du ansvarar för informationssökning, kontakter med universitet och myndigheter, kursval, ansökan osv. Mer information om att studera utomlands på egen hand hittar du till höger – att studera utomlands på egen hand.

 

 

Utbytesstudier via Juridiska fakulteten

 

Under oktober månad varje år utlyser Juridiska fakulteten utbytessplatser inför kommande läsår – under oktober 2013 utlyses platser inför läsåret 2014/2015. Utlysningen inleds med ett informationsmöte om utbytesstudier. På mötet presenterar vi aktuella utbytessplatser och ger information om utbytesstudier i allmänhet. Vi kommer även att utlysa restplatser under februari månad 2014.

 

Söker du utbytesstudier både genom Juridiska fakultetens utlysning och genom den universitetsgemensamma utlysningen till University of California så ombeds du i ansökan till Juridiska fakulteten att ange hur du prioriterar ett utbyte till University of California i förhållande till de platser du sökt via Juridiska fakulteten. Nominering sker till ett universitet inom de båda utlysningarna.

 

Inför läsåret 2014/2015 omförhandlas många av juridiska fakultetens utbytesavtal. Alla avtal är ännu inte klara och därför är utbudet av platser endast preliminärt.

 

 

Studier i Norden - Nordplus

 

Nordplus står för Nordiskt Program för Lärare, Utbildningssökande och Studerande vid nordiska universitet, högskolor och andra institutioner med postgymnasial utbildning. Det är ett samarbetsprogram under Nordiska ministerrådet och samordnas centralt i Norden av CIMO - Centret för internationellt personutbyte.

 

Som Nordplusstudent är du befriad från terminsavgifter. Dessutom kan du ansöka om ett Nordplus-stipendium från LU din utlandsvistelse. Stipendiet söks på särskild blankett via den internationella koordinatorn på respektive fakultet – observera att detta stipendium inte är garanterat.

 

Alla avtal är fakultetsavtal – det innebär att du läser vid den juridiska institutionen och det kan vara begränsade möjligheter att läsa andra ämnen.

 

 

Studier i Europa – Erasmus

 

Utbytet grundas på avtal mellan institutioner och universitet i Europa. Avtalen är ömsesidiga; en student ut - en student in. Det finns en Erasmus-koordinator på institutionen och/eller fakultetskansliet som är huvudansvarig för avtalet. Juridiska fakulteten har avtal med ett trettiotal universitet och högskolor i Europa. Som Erasmus-student är du befriad från att betala terminsavgifter. Det är endast tillåtet att åka på Erasmus-utbyte en gång.

 

Som Erasmus-student får du ett Erasmus-kontantstipendium för merkostnader under din utlandsvistelse. Blir det pengar över efter att alla studenter fått sina pengar ett läsår kan det bli en liten slant till. Du får självklart ta med dig ditt studiemedel under perioden. När du är antagen av din institution/fakultet till en studieplats fyller du i ansökningsblanketten för kontantstipendiet on-line, skriver ut den och får din koordinators underskrift som skickar den till Internationella relationer vid Lunds universitet. Länk till LU:s hemsida om Erasmus hittar du till höger i menyn under relaterad information.

 

Alla avtal är fakultetsavtal – det innebär att du läser vid den juridiska institutionen och det kan vara begränsade möjligheter att läsa andra ämnen.

 

 

Bilaterala avtal samt universitetsgemensamma avtal

 

Juridiska fakulteten har bilaterala utbytesavtal med universitet i Kanada, USA, Japan och Kina. Alla avtal är fakultetsavtal – det innebär att du läser vid den juridiska institutionen och det kan vara begränsade möjligheter att läsa andra ämnen.

 

Juridiska fakulteten utlyser även vissa platser från Lunds universitetsgemensamma bilaterala avtal och du ansöker till dem på samma sätt som till övriga utbytesplatser. Avtalen är universitetsgemensamma och det innebär att det finns begränsade eller inga möjligheter att läsa kurser inom Law. Istället får du läsa kurser inom andra godkända ämnen som är möjliga att tillgodoräkna under den fria terminen.

 

Utbytesplatserna vid University of California är de enda platserna som har en egen utlysning under perioden 15 oktober – 1 november 2013. Du hittar information på http://www.lu.se/studera/studera-utomlands/utbytesstudier/university-california.

 

Söker du utbytesstudier både genom Juridiska fakultetens utlysning och genom den universitetsgemensamma utlysningen till University of California så ombeds du i ansökan till Juridiska fakulteten att ange hur du prioriterar ett utbyte till University of California i förhållande till de platser du sökt via Juridiska fakulteten. Nominering sker till ett universitet inom de båda utlysningarna.